Küpsised

KÜPSISED

Selleks, et kindlustada, et saate meie veebilehte (edaspidi “Veebileht”) külastades kõige asjakohasemat informatsiooni ja parimat teenust, kogutakse informatsiooni ja andmeid küpsiste kasutamise abil. See aitab meil (ja teistel autoriseeritud kolmandatel osapooltel) pakkuda teile isikustatud kogemust, kui meie Veebilehte külastate ning võimaldab samuti meil oma teenust parendada ja kindlustada, et leiate lihtsasti selle, mida otsite. Tahame, et mõistaksite nende tehnoloogiate kasutamispõhimõtteid, seega on käesolevad Küpsiste kasutamise põhimõtted selgitamaks meie poolt kasutatavaid tehnoloogilisi abivahendeid, mida nad teevad ning millised on teie valikud seoses nende kasutamisega.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mille veebiserver teie veebilehitsejale saadab ning mis salvestatakse teie seadme kõvakettale nii, et veebileht tunneb teie arvuti ära. On kahte tüüpi küpsiseid- püsivad ja ajutised, ehk “seansi” küpsised. Püsiküpsised salvestuvad teie arvutisse või mobiilseadmesse failina pikaks ajaks. Seansiküpsised on meie lehe külastamise ajaks ajutiselt teie arvutisse paigutatud, kuid kaovad, kui lehekülje kinni panete, mis tähendab, et nad ei salvestu alaliselt teie arvutisse. Enamik ettevõtteid kasutab oma veebilehtedel küpsiseid selleks, et kasutamist parendada ja küpsised ei saa teie faile kahjustada ega suurendada viiruste poolt tekitatavat riski teie arvutile.

Meie ja meie teenusepakkujad võivad kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:

Hädavajalikud küpsised: Need küpsised on tingimata vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebilehte pakkuda. Näiteks võime kasutada neid küpsiseid selleks, et autentida ja identifitseerida oma liikmeid, kui nad meie Veebilehte kasutavad, et saaksime oma teenuseid pakkuda. Ilma nende küpsisteta ei saaks me teid ära tunda ja te ei saaks meie teenustele ligipääsu. Nad aitavad meil oma Kasutamistingimusi rakendada ja säilitavad meie teenuste turvalisuse.

Sooritus- ja funktsionaalsusküpsised: Need küpsised ei ole tingimata vajalikud, kuid võimaldavad meil teie tv3play online-kogemust personaliseerida. Näiteks võimaldavad nad meil meelde jätta teie eelistusi ja võimaldavad seda, et te ei pea taassisestama informatsiooni, mida olete meile juba andnud, näiteks siis, kui meie teenuste kasutajana end registreerisite. Kasutame neid küpsiseid ka selleks, et koguda informatsiooni (näiteks populaarsed lehed, lehitsemismustrid, klikkimised) selle kohta, kuidas meie külastajad kasutavad meie teenuseid, et saaksime oma Veebilehte ja teenuseid parendada ja turu-uuringuid läbi viia. Kui otsustate need küpsised kustutada, on teil meie teenuste kasutamise funktsionaalsus limiteeritud.

Reklaamiküpsised: Need küpsised kasutavad seda informatsiooni, mida saavad selle kohta, kuidas te meie Veebilehte ja teisi lehti kasutate, näiteks veebilehed mida külastate või kuidas reageerite reklaamidele, et tuua teieni reklaame, mis on kohandatud teie vajadustele, nii meie Veebilehel kui sellest väljaspool. Sellist tüüpi reklaame nimetatakse “Huvipõhisteks reklaamideks.” Paljud sellist tüüpi küpsised kuuluvad meie teenusepakkujatele.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Kasutame informatsiooni, mida küpsiste kaudu saame, selleks, et teha meie veebileht kasutajasõbralikuks ja võimaldamaks meil pakkuda teile isikustatud soovitusi. Võime ka kasutada teatud hulgal autoriseeritud kolmandaid osapooli, kes panevad küpsised meie Veebilehele, et teieni tuua nende poolt pakutavaid teenuseid.

Võime kasutada sessiooniküpsiseid, et võimaldada teil meie Veebilehe lehtede vahel liikumist, ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama.

Püsiküpsiseid kasutatakse samuti erineval viisil, sealhulgas:

·

Võimaldamaks liikuda meie Veebilehe lehtede vahel ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama ja liikuda tv3play ja teiste valitud MTG grupi lehekülgede vahel, mida teatakse “ükskikkülastuse” all.

·

Aitamaks meil teid ära tunda, kui tulete meie Veebilehele tagasi, et meie teenuseid kasutada.

·

Võimaldamaks teile ligipääsu salvestatud informatsioonile

·

Võimaldamaks meil soovitada teile teisi filme, teleseriaale ja spordisaateid, mis teie eelistustega sobivad.

·

Kindlustamaks, et teil ei paluta uuringuvorme korduvalt täita.

Meie (ja meie autoriseeritud kolmandad osapooled) võime kasutada mitteisiklikku nii püsi- kui seansiküpsiste kaudu saadavat informatsiooni statistilistel eesmärkidel järgmiselt:

·

Otsustamaks, millised on meie Veebilehe kõige populaarsemad osad.

·

Vaatlemaks meie teenuste ja meie Veebilehe kasutamist (sagedus ja aeg).

·

Pakkumaks ananüümset informatsiooni kolmandatele osapooltele, selleks, et teile saaks pakkuda sobivaimat reklaami.

·

Selleks, et jälgida toodete edukust.

·

Välja selgitamaks, kui sagedasti teie ja teised kasutajad meie Veebilehte külastavad ja tooteid ostavad.

·

Läbi viimaks uuringuid, et interaktsioon teie ja meie Veebilehe vahel pareneks.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kasutame Teenuse pakkumise eesmärgil järgmiseid küpsiseid:

·

hasPersistentLogin (salvestatakse 90 päevaks), mida kasutatakse jälgmiseks, kas kasutaja logitakse automaatselt sisse või mitte.

·

Session (seansiküpsis), kasutatakse kasutaja külastuse ajal selleks, et oleks võimalik ühte kasutajat teisest eristada ning jälgida, kes kasutaja on, et iga kasutaja saaks vaadata sisu, mida tal on õigus näha.

·

Viacookies (seansiküpsis), kasutatakse selleks, et ajutiselt kasutaja informatsiooni registreerimisprotsessi ajal salvestada.

·

persistentLogin (salvestatakse 90 päevaks), turvakood sisselogimiseks, kasutatakse selleks, et aidata külastajal sisselogituna püsida.

·

leadld (salvestatakse 7 päevaks), kasutatakse selleks, et jälgida, kas äsja registreerunud klient on lehele saabunud kolmanda osapoole pakkumise kaudu.

·

sessionNr (salvestatakse 2 aastaks), kasutatakse selleks, et loendada sissepääsemiskordasid.

·

chromecastIntroduction (salvestatakse 10 aastaks), kasutatakse selleks, et näidata kliendile sissejuhatavat teksti Chromecastil.

·

Cookie_agreement (salvestatakse üheks aasaks), küpsiste hüpikriba.

·

JanrainCaptureProfileData (salvestatakse üheks tunniks), kasutatakse isikustamiseks ja kasutajakogemuse jaoks.

·

JanrainCaptureReturnExperienceData (salvestatakse viieks aastaks), kasutatakse tagasipöördumise kogemuse jaoks.

·

JanrainCaptureToken (salvestatakse üheks tunniks), kasutatase selleks, et aru saada, kas kasutaja on sisse logitud.

·

JanrainFailedLogins (sessioon), kasutatakse ebaõnnestunud sisselogimisteks.

·

JanrainLastAuthMethod (salvestatakse viieks aastaks), kasutatakse tagasipöördumise kogemuse jaoks.

·

expected_tab (salvestatakse viieks aastaks), kasutatakse tagasipöördumise kogemuse jaoks.

·

login_tab (salvestatakse üheks päevaks), kasutatakse tagasipöördumise kogemuse jaoks.

·

welcome_info_name – (salvestatakse viieks aastaks), kasutatakse sotsiaalseks sisselogimiseks, et kuvada isikustatud teadet.

·

Janrain_sso_checked<domainspecifier> (salvestatakse viieks aastaks), kasutatakse tagasipöördumise kogemuse jaoks ühekordsete sisselogimiste puhul.

Kolmanda osapoole küpsised

Kasutame osana meie teenustest ka mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid. Need küpsised kuuluvad vastavate veebilehtede vastutusalasse ja ei ole meie poolt kontrollitud. Oleme allpool ära toonud kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutame, mõnesid neist saab välja lülitada kasutades teie veebilehitseja üldisi seadeid, teiste jaoks peate külastama vastavat veebilehte ning järgima seal antud juhiseid.

·

Adform – kogub anonüümseid andmeid selleks, et kuvada isikustatud reklaame. Rohkema informatsiooni jaoks ning küpsisest loobumiseks minge järgnevale lehele http://site.adform.com/privacy-policy/en/

·

Kasutame Google Analytics’it analüüsitööriistana, rohkema informatsiooni jaoks palun külastage http://www.google.co.uk/analytics/ ]. Küpsise kasutamisest loobumiseks palun külastage https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·

Täpsemalt kasutame Google Analytics tööriista selleks, et genereerida statistikat veebilehte puudutava liikluse ja liiklusallikate kohta, ning mõõta külastajate arvu, kes reklaami tõttu ostlevad ja müüginumbreid - küpsise kasutamisest loobumiseks palun külastage https://support.google.com/analytics/answer/181881 ]

·

ClickTale – salvestab veebilehe külastajate tegevusi, et koostada käitumuslikke raporteid, küpsise kasutamisest loobumiseks palun külastage https://www.clicktale.net/disable.html]

·

Hellobar – loob veebilehel hüpikteateid, kustutamise juhendi leiate “Kuidas kustutada küpsiseid?” lõigust allpool

·

Get Satisfaction – kustutamise juhendi leiate “Kuidas kustutada küpsiseid?” lõigust allpool

·

Visual Website Optimizer – loob veebilehest erinevaid versioone, et näha, milline versioon suudab kõige paremini suurendada nende külastajate arvu, kes otsustavad oste sooritada ning tõsta müüginumbreid - küpsise kasutamisest loobumiseks palun külastage https://vwo.com/opt-out/

Kuidas kustutada küpsiseid?

Saate ise valida, kas aktsepteerite küpsiseid või mitte. Kui soovite teada, millal teie arvuti küpsise saab, saate seada oma veebilehitseja teid sellest teavitama. Sellisel viisil on teil võimalik kas küpsis vastu võtta või sellest keelduda. Arvutit saab seadistada ka kõigist küpsistest keelduma. Kui soovite teada saada, kuidas seda teha, siis palun külastage lehte aboutcookies.org. Juhime teie tähelepanu sellele, et muudatuste tegemine teie veebilehitseja seadetes, mille tulemusel küpsiseid puudutav funktsioon on välja lülitatud, takistab meie Veebilehe mõnede osade täielikku toimimist, sealhulgas sisselogimise ja sisu vaatamise funktsioonid.

MUUDATUSED MEIE KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTETES

Kõik muudatused, mida tulevikus oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes teeme, postitatakse siia leheküljele. Vajadusel teavitame teid muudatustest ka e-maili kaudu, seda kooskõlas Kasutustingimustega. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud olemasolevate liikmete puhul, kelle jaoks sellised muudatused jõustuvad 30 päeva pärast avalikustamist, kui ei ole teavitatud teisiti.

KONTAKT

Kõik küsimused, kommentaarid ja päringud käesoleva Küpsiste kasutamise põhimõtete kohta on teretulnud aadressil play@tv3.ee

Külastage meie Privaatsuspoliitikat http://www.tv3play.ee/privaatsuspoliitika, saamaks informatsiooni selle kohta, kuidas kogume, kasutame ja hoiame isikuandmeid turvaliselt.

Seda poliitikat uuendati viimati 19.05.15